HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW DLA GMINY: Krzeszowice - sołectwa(obowiązujący od dnia 01.07.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, jednorodzinnych,położonych na terenie gminy Krzeszowice, objętych zorganizowanym systemem gospodarki odpadami komunalnymi)

 Pobierz HARMONOGRAM

Odpady komunalne zmieszane będą odbierane 1 raz w miesiącu.

Odpady segregowane będą odbierane 1 RAZ W KAŻDYM MIESIĄCU w dniach odbioru odpadów komunalnych zmieszanych.

Odpady zielone będą odbierane 1 raz w miesiącu w miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad w dniu odbioru

odpadów komunalnych zmieszanych (na kalendarzu czcionką pogrubioną).

*Odpady wielkogabarytowe będą odbierane w miesiącu WRZEŚNIU w dniu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych (na kalendarzu

wyszczególniono poprzez podkreślenie).