W dniu 19.03 br. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawojowej Górze odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków OSP za rok sprawozdawczy 2015. OSPW czasie trzygodzinnych obrad Członkowie Jednostki wysłuchali sprawozdań z działalności i finansowego, ustalili plany na rok 2016, czy przegłosowali udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
W związku z tym, że upłynęła kadencja dotychczasowych władz Jednostki, Druhowie w drodze głosowania wybrali nowy Zarząd, Komisję Rewizyjną, Przedstawicieli do Zarządu Gminnego i Delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego.
Walne Zebranie było również okazją do wręczenia podziękowań i wyróżnień dla osób zasłużonych w działaniach na rzecz OSP. Słodkim upominkiem została obdarowana przez Strażaków Pani Katarzyna Wójcik, mieszkanka Nawojowej Góry, która bezinteresownie pomaga Jednostce w pozyskiwaniu funduszy na działalność, a pamiątkowe statuetki powędrowały do ustępujących Członków Zarządu: Józefa Kulczyckiego, Józefa Karcza, Krzysztofa Gędłka oraz Jana Kantego Wójcika.
Zaproszeni goście, między innymi Burmistrz Wacław Gregorczyk oraz Komendant Gminny OSP Mieczysław Odrzywołek, chwalili Strażaków z Nawojowej Góry za rozwój Jednostki i zaangażowanie Strażaków. Wspominali o dużej liczebności Jednostki, która liczy aż 47 członków czynnych.
Pokaz swoich zdolności organizacyjnych i profesjonalnego przygotowania strażacy zaprezentowali pod koniec zebrania, gdy zabrzmiała syrena alarmowa, wzywająca ich do pożaru traw. Alarm nie wpłynął na porządek zebrania, gdyż salę opuściła jedynie szóstka wcześniej wytypowanych (w razie takiej właśnie potrzeby) Strażaków-Ratowników. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawojowej Górze:


1) Prezes OSP - Wacław Sobczyk
2) Wiceprezes Naczelnik OSP - Sylwester Nawała
3) Wiceprezes OSP - Dominik Matysik
4) Skarbnik OSP - Bartłomiej Zientara
5) Sekretarz OSP - Łukasz Kisielak
6) Gospodarz OSP - Tomasz Księżyc
7) Zastępca Naczelnika - Bartosz Nawała
8) Zastępca Naczelnika - Damian Sobczyk
9) Opiekun Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej - Kamil Łuczyński

Komisja Rewizyjna:
1) Kozioł Kamil
2) Karcz Tomasz
3) Gędłek Krzysztof

   Po sześciu niespełna wiekach istnienia Nawojowej Góry zrodziła się w tej miejscowości około roku 1895 idea zbiorowej ochrony przeciwpożarowej. Ówczesne władze powiatowe w Chrzanowie przekazały samodzielnej wtedy Gminie Nawojowa Góra sprzęt pożarniczy w postaci sikawki ręcznej oraz innych przedmiotów do zbiorowego gaszenia pożarów. To właśnie zapoczątkowało działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawojowej Górze, ale formalno-prawne jej zarejestrowanie w cesarsko-królewskim Starostwie w Chrzanowie oraz w Głównym Towarzystwie Ochotniczych Straży Pożarnych we Lwowie nastąpiło dopiero w lipcu 1909r. Pierwszym naczelnikiem Korpusu Straży wybrano w lipcu 1909 r. Józefa Grelę, który rok wcześniej ukończył w Chrzanowie kurs specjalistyczny i uzyskał dyplom instruktora pożarnictwa. Zastępcą został Antoni Kuczara, który na przełomie XIX i XX wieku pełnił funkcję zastępcy wójta w Nawojowej Górze.

Więcej na:  www.nawojowagora.osp.org.pl

 osp logo