Po sześciu niespełna wiekach istnienia Nawojowej Góry zrodziła się w tej miejscowości około roku 1895 idea zbiorowej ochrony przeciwpożarowej. Ówczesne władze powiatowe w Chrzanowie przekazały samodzielnej wtedy Gminie Nawojowa Góra sprzęt pożarniczy w postaci sikawki ręcznej oraz innych przedmiotów do zbiorowego gaszenia pożarów. To właśnie zapoczątkowało działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawojowej Górze, ale formalno-prawne jej zarejestrowanie w cesarsko-królewskim Starostwie w Chrzanowie oraz w Głównym Towarzystwie Ochotniczych Straży Pożarnych we Lwowie nastąpiło dopiero w lipcu 1909r. Pierwszym naczelnikiem Korpusu Straży wybrano w lipcu 1909 r. Józefa Grelę, który rok wcześniej ukończył w Chrzanowie kurs specjalistyczny i uzyskał dyplom instruktora pożarnictwa. Zastępcą został Antoni Kuczara, który na przełomie XIX i XX wieku pełnił funkcję zastępcy wójta w Nawojowej Górze.

Więcej na:  www.nawojowagora.osp.org.pl

 osp logo