Dnia 5 marca upłynęła 60-ta rocznica śmierci Śp. Marii Pałasińskiej, długoletniej i zasłużonej dla naszej lokalnej społeczności nauczycielki, która przez niemal pół wieku uczyła w tutejszej szkole, jak również kierowała nią przez 10 lat.      

Pragnąc utrwalić w pamięci mieszkańców tą wyjątkową postać, w roku 2004 została wybrana przez mieszkańców patronką jednej z głównych ulic, prowadzącej z centrum wsi do Młynki.

Śp. Maria Pałasińska zmarła bezpotomnie i została pochowana na Cmentarzu parafialnym w Rudawie. W dowód wdzięczności za wieloletni  trud i pracę dydaktyczno-wychowawczą, u schyłku lat 50– tych ubiegłego wieku mieszkańcy ówczesnej gromady Nawojowa Góra ufundowali jej

nagrobek z tablicą pamiątkową. Pomimo upływu lat, miejsce, w którym spoczywa, otaczane jest pamięcią i czcią.

Administrator Cmentarza w Rudawie zwrócił się z prośbą do właścicieli grobów ziemnych o uiszczenie opłaty za miejsce, która wynosi za 20–letni okres 500 złotych. W przypadkunieuregulowania, zarządzający Cmentarzem będzie uprawniony do rozporządzenia danym miejscem, co w praktyce oznaczałoby likwidację grobu M. Pałasińskiej.

Mając powyższe na względzie, członkowie Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Nawojowej Góry oraz członkowie Rady  Parafialnej uznali, iż moralnym obowiązkiem mieszkańców Nawojowej Góry jesturegulowanie nie tylko kwestii związanej z opłatą za miejsce spoczynku Marii Pałasińskiej, ale także wybudowanie nowego nagrobka, bowiem istniejącynie nadaje się już do odrestaurowania. Całkowity koszt prac wyniesie około 4.000 zł.

       

Inicjatorzy tego przedsięwzięcia  zwracająsię zatem do wszystkich mieszkańców Nawojowej Góry z gorącą prośbą o wsparcie finansowe, które można będzie przekazać w formie datków podczas zbiórki przed naszym Kościołem w dniu 27 marca br. to jest w Wielkanoc, jak również na konto Stowarzyszenia w BOŚ S.A. nr 58 1540 1115 2014 8219 0182 0001

          

                                                     Zarząd SIS Nawojowa Góra