zlotegodyKierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krzeszowicach zaprasza pary małżeńskie, które zawarły związek małżeński w roku 1965, zainteresowane uroczystą formą obchodu jubileuszu 50-tej rocznicy zawarcia małżeństwa.

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Stanu Cywilnego w Krzeszowicach,

ul. Ogrodowa 1, pok. 104, I piętro
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2015 roku.

 Zgłoszenia zostaną przekazane do Urzędu Wojewody, jako organu wnioskującego do Prezydenta RP o nadanie odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie.

Dokonanie zgłoszeń jest warunkiem niezbędnym do podjęcia przez kierownika USC procedury.