W dniu 1 kwietnia 2015 roku o godzinie 16.00 będzie można zapisać dziecko na zajęcia świetlicowe w Domu Gromadzkim w Nawojowej Górze.

Ilość miejsc jest ograniczona.

O przyjęciu dziecka na świetlicę decydować będzie m.in. kolejność zgłoszeń.

Na pierwszym spotkaniu będzie pobierana opłata w wyskości 2,50 zł celem ubezpieczenia dziecka od nieszczęśliwych wypadków.

 

23 2147497844