Dzisiaj, 26 czerwca o godz. 19 odbędzie się Zebranie Wiejskie (pierwsze po wyborze sołtysa, na którym m.in. odbędzie się wybór nowej Rady Sołeckiej)