OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy Krzeszowice informuje, iż w miesiącu wrześniu 2015r. przeprowadzony zostanie dodatkowy, kontenerowy odbióodpadów zielonych od mieszkańców gminy Krzeszowice. (Nawojowa Góra)zielone

Kontenery na odpady zielone, dostarczone przez firmę A.S.A Eko Polska Sp. z o. o., ustawione zostaną:

- Nawojowa Góra – Centrum Nawojowej Góry w środę 9 września 2015 r. od godz. 8:00 do godz. 7:00 dnia następnego,

- Nawojowa Góra – Stawki przy drodze głównej koło przystanku w czwartek 10 września 2015 r. od godz. 8:00 do godz. 7:00 dnia następnego,

UWAGA!!!

Odpady zielone to: trawa, liście, łodygi, kwiaty, drobne gałęzie

Do odpadów zielonych nie należą:  odpadki kuchenne, grube konary, resztki jedzenia, owoce, warzywa TAKICH ODPADÓW NIE NALEŻY WRZUCAĆ DO KONTENERA!!!

Burmistrz Gminy Krzeszowice

(-) mgr inż. Wacław Gregorczyk