rycerski szlak 171. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Nawojowej Góry

Partnerzy :

Sołtys wraz z Radą Sołecką

LKS Górzanka

OSP Nawojowa Góra

Kółko Rolnicze

ue

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W sierpniu 2016 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Dnia 24 marca 2017 r. (piątek) o godz. 18.00 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w Domu Gromadzkim w Nawojowej Górze, ul. Nawoja 90.
Proponowany porządek obrad:
pomnik
 1. Przywitanie, rozpoczęcie obrad
 2. Wybór przewodniczącego, sekretarza
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
 4. Informacja Prezesa o zaistniałych od ostatniego posiedzenia Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia wydarzeniach oraz o podjętych przedsięwzięciach
 5. Przedstawienie informacji o złożonych wnioskach grantowych oraz o uzyskanych dotychczas dotacjach na 2017 r.
 6. Przyjęcie Bilansu, Rachunku zysków i strat oraz informacji ogólnych i uzupełniających do bilansu za rok 2016
 7. Podjecie uchwały o przeznaczeniu wyniku finansowego za 2016 r.
 8. Podjęcie uchwały o udzieleniu Zarządowi absolutorium za 2016 r.
 9. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Stowarzyszenia
 10. Sprawy bieżące i organizacyjne i wolne wnioski
 11. Zakończenie obrad
Zapraszamy członków Stowarzyszenia oraz wszystkich chętnych do pracy na rzecz Nawojowej Góry.

Uprzejmie informuję, że w ramach obchodów tegorocznego Święta Niepodległości Stowarzyszenie organizuje wspólnie ze Szkolą Podstawową, Sołtysem i Radą Sołecką, Kółkiem Rolniczym i Kołem Gospodyń Wiejskich wieczornicę oraz wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych w dniu 10.11.2016r. - czwartek o godz. 18.00 w Domu Gromadzkim.

W imieniu Zarządu zapraszam wszystkich członków i sympatyków Stowarzyszenia.

Proszę również o rozpropagowanie tej informacji wśród mieszkańców, sąsiadów, znajomych.

Z poważaniem,

Jan Węgrzyn
Prezes SIS Nawojowa Góra

 

Dnia 5 marca upłynęła 60-ta rocznica śmierci Śp. Marii Pałasińskiej, długoletniej i zasłużonej dla naszej lokalnej społeczności nauczycielki, która przez niemal pół wieku uczyła w tutejszej szkole, jak również kierowała nią przez 10 lat.      

Pragnąc utrwalić w pamięci mieszkańców tą wyjątkową postać, w roku 2004 została wybrana przez mieszkańców patronką jednej z głównych ulic, prowadzącej z centrum wsi do Młynki.

Śp. Maria Pałasińska zmarła bezpotomnie i została pochowana na Cmentarzu parafialnym w Rudawie. W dowód wdzięczności za wieloletni  trud i pracę dydaktyczno-wychowawczą, u schyłku lat 50– tych ubiegłego wieku mieszkańcy ówczesnej gromady Nawojowa Góra ufundowali jej

Dnia 04 marca 2016 r. (piątek) o godz. 18.00 odbędzie się zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w Domu Gromadzkim.
Proponowany porządek obrad :
1. Przywitanie, rozpoczęcie obrad
2. Wybór przewodniczącego, sekretarza
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
4. Informacja Prezesa o zaistniałych od ostatniego posiedzenia Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia wydarzeniach oraz o podjętych przedsięwzięciach.
5. Przedstawienie informacji o złożonych wnioskach grantowych oraz o uzyskanych dotychczas dotacjach .
7. Przyjęcie Bilansu, Rachunku zysków i strat oraz informacji ogólnych i uzupełniających do bilansu za rok 2015.
8. Podjęcie uchwały o udzieleniu Zarządowi absolutorium za 2015
9. Sprawy bieżące i organizacyjne i wolne wnioski
10. Zakończenie obrad
Zapraszamy członków Stowarzyszenia oraz wszystkich chętnych do pracy na rzecz Nawojowej Góry.
Jan Węgrzyn
Prezes Zarządu

Środa, 17 luty 2016 r.

Zapraszamy na cykl 3 spotkań w ramach programu autorskiego pani Niny Kurdziel podnoszącego kompetencje społęczne w zakresie wszechstronnego rozwoju umiejętności życiowych, który jest kierowany dla osób 50 +. Pierwsze spotkanie już w najbliższą środę. Tematyka : I - komunikacja, II - emocje, III - ja i współczesny świat. Będzie to z pewnością miło spędzony czas.

Facebook / https://www.facebook.com/events/981214475294203/

 

 

Dokumenty do pobrania:

deklaracja.doc

 

deklaracja.pdf

Podkategorie