logo sprzątanie swiata

I Ty spróbuj walczyć z barbarzyństwem!!!

Sołtys wsi Nawojowa Góra wraz z Radą Sołecką serdecznie zapraszają do wspólnej walki przeciwko wszechobecnym śmieciom.

Potrzebujemy każdego rekruta!!!

SOBOTA 24.04.2015 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nawojowej Górze serdecznie zaprasza wszystkich Rodziców na spotkanie w przedstawicielami Powiatowej Komendy Policji w Krakowie w najbliższy wtorek, tj. 21 kwietnia 2015 roku o godz. 17.00
Tematem spotkania będą zagrożenia internetowe i cyberprzemoc.
Bezpośrednio po spotkaniu odbędą się wywiadówki w poszczególnych salach lekcyjnych z wychowawcami klas.