Walne Zgromadzenia Nadzwyczajne Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Nawojowej Góry, które odbyło się 26 czerwca 2015 roku, wybrało na pierwszą Kadencję:

Zarząd Stowarzyszenia:

  • Jan Węgrzyn - Prezes Stowarzyszenia
  • Iwona Pisz - Stecz - Wiceprezes
  • Elżbieta Surowiec - Skarbnik
  • Jan Kanty Wójcik - Sekretarz
  • Damian Sobczyk - Członek Zarządu

 

oraz Komisję Rewizyjną w składzie:

  • Marek Łuczyński - Przewodniczący
  • Lucyna Stryczek
  • Jacek Kisielak