ue

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W sierpniu 2016 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do połowy maja 2017 roku w Nawojowej Górze i Dubiu, poprzez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Nawojowej Góry, 58 osób, które otrzymały skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej,  skorzystało ze wsparcia w postaci żywności, która była dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzymała w nich produkty następującego typu: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, ser żółty, mleko UHT, fasola biała, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy.

Pomoc żywnościowa  w postaci paczki żywnościowej była przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Przekazaliśmy prawie 3 tony żywności o wartości ponad 15 000 zł. !  W sierpniu ruszy kolejny program, w którym będziemy również uczestniczyć i go realizować pomagając potrzebującym.

Szczególne podziękowania w realizacji zadania pragnę przekazać Kopalni w Dubiu za przewiezienie żywności z Krakowa, Księdzu Januszowi Kosowskiemu za użyczenie pomieszczenia do zmagazynowania żywności, sołtysowi Dubia Zbigniewowi Wąsikowi oraz członkom SIS Nawojowa Góra, którzy żywność załadowali, rozładowali oraz ją pakowali i rozwozili.

Wielkie dzięki !

Jan Węgrzyn

Prezes SIS Nawojowa Góra