Uchwała nr XLVIII/396/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nawojowa Góra

Pobierz plik

Statut sołectwa Nawojowa Góra

Pobierz plik