Tradycyjnie w Niedzielę Palmową, po mszy o godz. 11. odbędzie się Konkurs Palm Wielkanocnych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

 

REGULAMIN KONKURSU ,,NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ”
ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Nawojowej Góry, Rada Sołecka, ks. Proboszcz Janusz Kosowski.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty 20 marca 2016 r. po mszy świętej o godz. 11:00.
12821509 1764112167151753 3689341636244200172 n
CEL KONKURSU:
- zachowanie i promowanie tradycji wykonywania palm wielkanocnych,
- kształtowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży tradycyjną kulturą ludową - propagowanie zwyczajów związanych ze świętami wielkanocnymi oraz pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej,
- stworzenie okazji do indywidualnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zwyczaju własnoręcznego robienia palm, integracja mieszkańców.
WARUNKI KONKURSU:
- każdy uczestnik może zgłosić jedną palmę,
- palmy powinny nawiązywać zarówno formą jak i surowcem do tradycyjnych palm wielkanocnych,
- palma może być wykonana tylko z materiałów naturalnych (np. bukszpan, bazie, suche kwiaty), krepina, wstążka, wydmuszki, bibuła itp.
- palma musi być trwała ( sklejona lub spleciona),
- sztuczne kwiaty i metalowe ozdoby będą dyskwalifikowane,

Uczestnicy nie będą podzieleni na kategorie wiekowe.
OCENA PRAC:
Palmy będą oceniane w trzech kategoriach: małych – do wysokości 1m, średnich – do wysokości 2m, wysokich – powyżej 2m. 
Wybrana zostanie również najwyższa palma. 
Przy ocenie palm wielkanocnych komisja zastosuje następujące kryteria : pomysłowość, wygląd, estetyka, staranność i dokładność wykonania.

Autorzy wyróżnionych palm otrzymają nagrody.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.