Rajd odbędzie się 24 września 2015r. od godziny 15:00. Zapraszamy (regulamin poniżej)

REGULAMIN
II RAJDU PIESZEGO
„Rycerski szlak”

1. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Nawojowej Góry
Partnerzy :
Sołtys wraz z Radą Sołecką
LKS Górzanka
OSP Nawojowa Góra
Kółko Rolnicze

2. CELE RAJDU:

• Popularyzacja turystyki pieszej
• Poznanie walorów przyrody okolic Nawojowej Góry oraz jej historii
• Integracja środowiska
• Aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu
• Promocja Gminy Krzeszowice i jej walorów turystycznych

3. WARUNKI UCZESTNICTWA:

W Rajdzie mogą brać udział wszyscy chętni w patrolach 3 – 5 osobowych.
Warunkiem koniecznym uczestnictwa dzieci i młodzieży do lat 18 w Rajdzie jest zapewnienie opieki osoby dorosłej. Zgłoszenia należy składać osobiście w Domu Gromadzkim w Filii Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Nawojowej Górze, ul. Nawoja 90, 24 września (sobota) w godz. 14 30 – 15 00 lub mailem na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Wpisanie się na listę uczestników Rajdu świadczy o akceptacji regulaminu Rajdu.
Rajd odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych.
W trakcie Rajdu każdy uczestnik powinien przestrzegać bezwzględnie przepisów i zasad kodeksu ruchu drogowego, szczególnie w części dotyczącej ruchu pieszych.

Uczestnicy Rajdu zobowiązani są w szczególności do:
• Stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez patrolowych poszczególnych patroli.
• Posiadania dokumentu tożsamości.
• Przemieszczania się zwartą grupą.
• Przy przekraczaniu jezdni-drogi patrolowi zabezpieczają przejście i przeprowadzają patrol ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo.
• Tempo marszu nadaje patrolowy i jest ono dostosowane do tempa najwolniejszego uczestnika.
• Wszelkie niedyspozycje zdrowotne bezzwłocznie należy zgłaszać Organizatorom Rajdu, patrolowemu, opiece medycznej Rajdu.
• Obowiązują zachowania proekologiczne.
• Podczas rajdu można fotografować.

4. TERMIN I TRASA RAJDU:

Rajd odbędzie się 24 września 2015r. od godziny 15:00

Trasa rajdu pieszego /około 5 km/ :
Start : Dom Gromadzki w Nawojowej
Meta : LKS Górzanka
Na mecie quiz z wiedzy o Nawojowej Górze (osobne nagrody)

5. Podczas rajdu organizatorzy gwarantują:

• Szczegółowy opis trasy Rajdu
• Posiłek na mecie Rajdu - pieczone kiełbaski
• Nagrody niespodzianki w konkursach
• Pierwszą pomoc medyczną

6. PROGRAM RAJDU:

14:30 -15:00 Zbiórka, wyjście patroli na trasę .

17:00 Przyjście patroli na metę.

17:15 Rozwiązywanie quizu.

17:30 Poczęstunek.

18:30 Zakończenie Rajdu.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Uczestników Rajdu obowiązuje:
• Znajomość Regulaminu Rajdu
• Stosowanie się do zaleceń organizatorów
• Ostateczna interpretacja regulaminu Rajdu należy do organizatora